portfolio site templates

Programma eerste helft 2023

  • Zondag 23 april 'Du Hirte Israël, höre', BWV 104. Aanvang 17.00 uur.
  • Zondag 11 juni 'O Ewigkeit, du Donnerwort', BWV 20. Aanvang 17.00 uur.

De cantates worden uitgevoerd door een deels vaste bezetting, bestaande uit koor, orkest en organist.

Koor: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
Orkest: Collegium Delft
Orgel en continuo: Arjen Leistra
Muzikale leiding: Bas van Houte