De Stichting Cantates Vlaardingen


De Stichting Cantates Vlaardingen is opgericht op 16 december 2014.  Het doel is het voortzetten van een traditie van 20 jaar om  in Vlaardingen  vier Bachcantates per jaar  ten gehore te brengen volgens het gedachtegoed van Johann Sebastian Bach.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Hans Treurniet - voorzitter
Wiesje Verhoef-Verbove - secretaris
Constand Wassink - penningmeester
Alies Spliet
Henk Sengers (webmaster)

Secretariaat:
Plein 1940, nr. 22
3135 PR Vlaardingen
T:   010-435 75 46
E:   wiesje.verbove@planet.nl

Bankrekening:
NL98 RABO 0301 2254 86 t.n.v. de Stichting Cantates Vlaardingen

Website:
www.cantatesvlaardingen.nl

E-mail:
info@cantatesvlaardingen.nl