De Stichting Cantates Vlaardingen - Organisatie


Inleiding

In het voorjaar van 2014 kwam een einde aan een 20 jaar lange traditie waarbij in de Grote Kerk te Vlaardingen elk jaar vier cantates ten gehore werden gebracht. Veel bezoekers en uitvoerenden vonden dit bijzonder jammer en een werkgroep waarin enkele bestuursleden van de ter ziele gegane Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen heeft vervolgens onderzocht of een doorstart van de cantates mogelijk was.  Uit kostenoverwegingen is daarbij gezocht naar een andere lokatie. Uiteindelijk is een geschikte lokatie gevonden, de Bethelkerk, en is een samenwerkingsverband aangegaan met de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost ten einde cantatediensten uit te voeren op zondagmiddagen.


Nieuwe stichting

Mede op basis van een positieve reactie van het Fonds Schiedam Vlaardingen (in het verleden de belangrijkste sponsor van de cantatediensten) werd vervolgens besloten tot de oprichting van een nieuwe Stichting Cantates Vlaardingen per (16 december 2014)  Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Hans Treurniet  voorzitter
Constand Wassink  penningmeester    
Alies Spliet
Henk Sengers
Pieter Wapenaar


Daarnaast kan het bestuur rekenen op de medewerking van veel vrijwilligers en van de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.


Cantatediensten

De muzikale leiding van de cantatediensten is in handen van Bas van Houte, het koor is het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam (o.l.v. Bas van Houte), Collegium Delft zorgt voor de instrumentale begeleiding. Arjen Leistra is de organist en tevens continuospeler.  De (professionele) solisten worden voor elke cantate apart benaderd.

Op de dag van een uitvoering wordt vanaf 13.00 uur door  het orkest en solisten gerepeteerd, het koor sluit later aan.  Om ongeveer 16.00 uur is het einde repetitie. Naast de cantate wordt door het koor ook een passend motet ten gehore gebracht.
Het einde van de cantatediensten is voorzien rond 18.00 uur.
De toegang is gratis, er is een deurcollecte.

Zie ook Financiering -Steun ons  en ANBI