Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de openbare uitvoering van cantates en andere kerkelijke muziek.

De kerkcantates van Johann Sebastian Bach zijn composities voor koor, solisten en orkest. Ze bevatten koren, aria's en recitatieven met teksten die afgestemd zijn op de verschillende zondagen van het kerkelijk jaar en hadden als zodanig een plaats binnen de erediensten in de Thomaskirche te Leipzig waar J.S. Bach cantor was.


Programma seizoen 2004/2005

Zaterdag 23 oktober 2004
Wo soll ich fliehen hin (BWV 5)

Zaterdag 20 november 2004
Mache dich, mein Geist, bereit (BWV 115)

Zaterdag 2 april 2005
Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV 67)

Zaterdag 21 mei 2005
Gelobet sei der Herr, mein Gott (BWV 129)


De diensten worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Grote Kerk op de Markt te Vlaardingen.

De Grote Kerk te Vlaardingen biedt een uitstekende ruimte om de cantates te beluisteren en te beleven zoals door de componist bedoeld: ingebed in een dienst met bijbellezing, gebed en een korte theologische uitleg, afgewisseld met orgelspel en samenzang.
De bezoekers ontvangen aan de ingang van het kerkgebouw een programmaboekje. Daarin staan de teksten van alle cantates afgedrukt, per uitvoering voorzien van de liturgische context en enige achtergrondinformatie.

Medewerkenden

De cantates worden uitgevoerd door het kamerkoor Magister Cantat uit Schiedam, begeleid door koororgel en het Westnederlands Bachorkest o.l.v. Arno Bons. De aria's worden vertolkt door beroepssolisten. De muzikale leiding is in handen van de koordirigent, de heer Arie Eikelboom.
De vaste organist van de Grote Kerk, de heer Aad Zoutendijk, zal de orgelsoli, waarmee de diensten aangevangen en afgesloten worden, verzorgen.
De cantatediensten worden geleid door diverse predikanten

Financiering

In het opstellen van de begroting wordt voortdurend gezocht naar een verantwoord evenwicht tussen het artistieke niveau enerzijds en de daarmee samenhangende kosten anderzijds. Verder uitgangspunt is dat een liturgische uitvoering voor de kerkbezoeker behoudens een collecte in principe kosteloos moet zijn.
Een en ander betekent dat de Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen zich inspant voldoende draagvlak te creëren om dit project te kunnen blijven financieren. Daartoe worden veel m.n. Vlaardingse bedrijven alsmede diverse fondsen benaderd met het verzoek om een sponsorbijdrage of subsidie. Namen van de sponsors worden gewoonlijk vermeld in het programmaboekje.
Als u een bijdrage wilt overmaken om ons in de gelegenheid te stellen deze cantatediensten ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren, gebruikt u dan de onderstaande gegevens:

Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen
Fortis bank Vlaardingen
rekeningnummer 81.38.65.093
Hartelijk dank!

Contact

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@cantatesvlaardingen.nl

Natuurlijk is het ook mogelijk om te schrijven of te bellen
Het postadres van de Stichting is:
Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen
Maassluissedijk 5
3131 KA Vlaardingen

Wilt u mondeling meer informatie over de cantatediensten?
Neem dan contact op met
J.M. van Dorp, tel. 010 - 434 69 74 of
J.G. Treurniet, tel. 010 - 475 07 57