Financiering - Steun ons


Kostenbeheersing is een belangrijk uitgangspunt van de stichting.  Enerzijds zijn voor een artistiek verantwoorde uitvoering bepaalde onkosten onvermijdelijk, zoals een bescheiden onkostenvergoeding voor de professionele medewerkers (zoals orkest en solisten). Anderzijds wordt aan de koorleden een bijdrage per cantate gevraagd en wordt gezocht naar mogelijkheden om diensten zo goedkoop mogelijk geleverd te krijgen, bijvoorbeeld via sponsoring.

De cantatediensten zijn echter onmogelijk zonder de financiŽle steun van fondsen, sponsoren en personen die dit initiatief een warm hart toedragen.
U helpt ons zeer door een financiŽle bijdrage op  rekening NL98 RABO 0301 2254 86 t.n.v. de Stichting Cantates Vlaardingen

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling), tevens als culturele ANBI.
Uw gift is dus voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat scheelt aanmerkelijk. Een gift van 100 euro kost u minder dan 60 euro, afhankelijk van het belastingtarief.


De stichting is bijzonder veel dank verschuldigd aan de volgend fondsen  en sponsors, die de cantatediensten in 2018 mogelijk maakten:

Hoofdsponsor:
                                    logo fsv


Fondsen: Stichting
Jan Anderson
& Rita Boon
logo degrootfonds


Bedrijven:
         
 

                                   logo treurniet