ANBI - Algemeen Nut Beogende InstellingBasisgegevens


Naam
Stichting Cantates Vlaardingen
Kamer van Koophandel
62103342 (Rotterdam)
Fiscaalnummer
RSIN 8546.52.048
ANBI status
 ANBI en culturele ANBI status toegekend vanaf 16 december 2014
IBAN
NL98 RABO 03012254 86 t.n.v. Stichting Cantates Vlaardingen
Website
www.cantatesvlaardingen.nl
Secretariaat
Reigerlaan 47a

3136 JJ  Vlaardingen

E: info@cantatesvlaardingen.nl


Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Hans Treurniet
Penningmeester Constand Wassink
Leden
Alies Spliet

Henk Sengers

Pieter Wapenaar


Doelstelling 

Conform de statuten (zie akte van oprichting) stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van de openbare uitvoering van cantates. De stichting tracht haar doel te bereiken door  het verkrijgen en beschikbaar stellen van financiŽle middelen en al hetgeen overigens in de ruimste zin kan strekken tot het bevorderen van haar doelstelling. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

 

Beleidsplan

Beleidsplan voor 2018 is het uitvoeren van cantatediensten op de zondagen 4 februari, 8 april, 23 september en 28 oktober in de Bethelkerk, Verkadesingel,  Vlaardingen, in samenwerking met Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.


Beloningsbeleid
   

Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro Deo.   Van de koorleden wordt een financiŽle bijdrage gevraagd.
FinanciŽle Verantwoording


De jaarcijfers over 2015 (balans, resultaten en toelichting) vindt u hier.