site creation software

Vanwege 'corona' is in 2020 slechts één cantatedienst gehouden in de Bethelkerk.
Gezien de huidige omstandigheden en de onzekerheid omtrent een eventueel gefaseerde terugkeer naar normale(re) tijden is het plannen van activiteiten in 2021 feitelijk onmogelijk. Toch houdt het bestuur van de Stichting Cantates Vlaardingen rekening met de mogelijkheid dit jaar weer met de cantates door te kunnen gaan. Liefst in mei al, desnoods zonder publiek, in de vorm van een “live stream”. 
Over de periode na de zomervakantie is het bestuur een stuk optimistischer en denkt aan twee diensten, in september en november.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van voldoende zekerheid over de gezondheidsrisico’s voor uitvoerenden en bezoekers.