best website templates
Bethelkerk


Op 22 april 2020 is tot onze ontzetting Constand Wassink, onze penningmeester, op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van het corona virus overleden.
Tijdens de laatste cantatedienst op 23 februari j.l., werden het motet ‘Unser Leben ist ein Schatten’ en de cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ ten gehore gebracht. We konden toen niet beseffen hoe de inhoud van die muziek nu een onuitwisbare indruk bij ons achterlaat en ons voor altijd zal doen denken aan Constand. Temeer daar deze muziek ons ook een troost geeft over de dood heen.

Het bestuur