free responsive website templates

Vanwege 'corona' is in 2020 slechts één cantatedienst gehouden in de Bethelkerk.
Gezien de huidige omstandigheden en de onzekerheid omtrent een eventueel gefaseerde terugkeer naar normale(re) tijden is het plannen van activiteiten in 2021 feitelijk onmogelijk. Over de periode na de zomervakantie is het bestuur van de Stichting Cantates Vlaardingen een stuk optimistischer en denkt aan twee cantatediensten, één in september of oktober en één in november.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van voldoende zekerheid over de gezondheidsrisico’s voor uitvoerenden en bezoekers.