free simple web templates

Vanwege 'corona' is in 2020 slechts één cantatedienst gehouden in de Bethelkerk.
Nu een gefaseerde terugkeer naar normale(re) tijden in beeld komt, heeft het bestuur van de Stichting Cantates Vlaardingen besloten
op 3 oktober 2021 Bachcantate BWV150 uit te voeren en op 14 november 2021  BWV140.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van voldoende zekerheid over de gezondheidsrisico’s voor uitvoerenden en bezoekers.  
Nadere informatie over de voorwaarden voor en aanmelding van bezoekers vindt u op de website van de Bethelkerk